Praktijk voor leren, gedrag en ontwikkeling

BSM en de Johansen Sound Therapy

Om na te gaan of het bij uw kind raadzaam is de JST in te zetten, zullen er een aantal testen uitgevoerd worden. U vult een checklist Auditieve Verwerking in, en er worden een aantal auditeve testen afgenomen bij Uw kind waaronder een audiogram. De uitkomst van deze testen geven aan of de JST als therapie geschikt is voor uw kind.
 
Benadering van de optimaalcurve
Op basis van de auditieve gegevens wordt er een muziekcd samengesteld, die ongeveer 10 minuten per dag beluisterd moet worden. Op deze manier worden frequenties gestimuleerd die naar boven of beneden afwijken van de optimaalcurve van het audiogram. Na elke 6, 8 of 12 weken wordt er een nieuw audiogram gemaakt en een nieuwe cd samengesteld tot de optimaalcurve is benaderd.

Om maximale en blijvende verbeteringen te bereiken zal de totale luisterperiode 9 tot 16 maanden in beslag nemen, afhankelijk van de vooruitgang.