Praktijk voor leren, gedrag en ontwikkeling

BSM en de Johansen Sound Therapy

Het is mogelijk dat een kind prima kan horen, maar problemen heeft met de verwerking van de taal in de hersenen. Niemand is zich volledig bewust of de verwerking en snelheid van verwerking van datgene wat gehoord wordt optimaal verloopt. Er blijkt nogal eens een auditieve oorzaak te zijn voor problemen als dyslexie, concentratieproblemen, lees- en spellingproblemen, spraakproblemen, problemen met automatiseren en het opvolgen van mondeling gegeven instructies.

Bewezen effectief
Indien uw kind hier hinder van ondervindt kan de Johansen Sound Therapy (JST) uitkomst bieden. Deze uit Denemarken afkomstige therapie is wetenschappelijk bewezen en wordt in Engeland en Denemarken al jaren effectief toegepast, met zeer goede resultaten.

Door te luisteren naar de speciaal gecomponeerde muziek worden zenuwbanen in het taalcentrum van de hersenen gestimuleerd. Verschillende hersenscans laten zien dat deze stimulatie een toenemend aantal verbindingen in de hersenen tot stand kan brengen.