Praktijk voor leren, gedrag en ontwikkeling

BSM-de Jong Methode

Intake

Intakegesprek


Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst wordt een grondige analyse gemaakt van de voorgeschiedenis  van het kind en de hulpvraag. Tijdens het eerste gesprek hoeft het kind niet aanwezig te zijn. De vragen hebben o.a. betrekking op de zwangerschap, de bevalling en de ontwikkeling tot nu toe.

Behandelplan

Tijdens het 2e gesprek is het kind wel aanwezig. Indien van toepassing worden enkele testen met Uw kind gedaan, bijvoorbeeld om de visuele waarneming te onderzoeken. Op basis van alle uit de intake verkregen gegevens wordt een behandelplan opgesteld. Er wordt uitleg gegeven over het behandelplan en het 1e oefenprogramma wordt doorgenomen.


Oefeningen

Thuis oefenen

Zes dagen per week gaat het kind aan de slag met de oefeningen, onder begeleiding van een ouder. De oefeningen duren ongeveer een kwartier per keer en bestaan bijvoorbeeld uit masseren, oefeningen met een bal of wankelplank. Het succes van de methode staat of valt met de regelmaat van oefenen.

Begeleiding door therapeut


Het waarnemen van veranderingen in gedrag en leren van uw kind, is heel belangrijk. Dit vormt de basis voor het eventueel aanpassen van de oefeningen in soort en aantal. Gedurende het hele behandelingstraject is afstemming tussen ouder en therapeut essentieel voor het effect van de behandeling. Daarom is het belangrijk om regelmatig contact te houden met de therapeut.


Herhalingsconsulten

Evaluatie en oefenprogramma


Aan het begin van de therapie vinden de herhalingsbezoeken over het algemeen om de 5 weken plaats. De frequentie van afspraken wordt na een half jaar therapie minder, meestal om de 8 weken. Tijdens zo'n  consult wordt een evaluatie gehouden om de behaalde resultaten te bespreken en wordt het oefenprogramma eventueel bijgesteld.
 
In veel gevallen blijkt een oefenprogramma van ongeveer een jaar voldoende te zijn.

Samenwerking met osteopaat

Wanneer een ernstige blokkade in het zenuwstelsel wordt geconstateerd, kan worden samengewerkt met een osteopaat voor het opheffen van de blokkade. Gebleken is dat in zo’n geval de BSM-de Jong oefeningen sneller effect hebben.