Praktijk voor leren, gedrag en ontwikkeling

BSM-de Jong Methode

Wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen jaren heeft aangetoond  dat hersenen flexibel en be├»nvloedbaar zijn. Hersenen worden niet langer beschouwd als een statisch, onveranderlijk geheel, maar als een structuur die bewust te be├»nvloeden is. Neuropsycholoog Margriet Sitskoorn beschrijft dit uitvoerig in haar in 2006 verschenen boek “Het maakbare brein”.
 

Gunstige invloed van beweging op de hersenen

Onderzoek laat verder zien dat er een relatie bestaat tussen bewegen en de hersenen. Bewegen blijkt een gunstige invloed te hebben op het functioneren van de hersenen. Bewegen zorgt voor een nieuwe aanmaak van hersencellen en het stimuleert de groei van het aantal verbindingen tussen hersencellen (bron: Hersenstichting Nederland). In de BSM-de Jong methode wordt al 30 jaar met succes gebruik gemaakt van het principe van de plasticiteit van het brein en van de relatie tussen bewegen en hersenen.
 

Beter functioneren

De behandeling kenmerkt zich door speciale lichaamsbewegingen die zenuwprikkels moeten opwekken. De oefeningen zijn erop gericht bepaalde delen van het zenuwstelsel te stimuleren of soms tot rust te brengen,  het rijpingsproces van verschillende organen activeren en zwak functionerende delen krachtiger maken. Hierdoor kunnen signalen beter verwerkt worden door de hersenen en het lichaam van uw kind, waardoor uw kind over de hele linie beter gaat functioneren.

De oefeningen zijn speciaal op maat voor uw kind.