Praktijk voor leren, gedrag en ontwikkeling

BSM en de Johansen Sound Therapy

De volgende waarnemingen zijn gedaan na behandeling met de JST: verbetering van het leesniveau, uitbreiding van de woordenschat, toename van de studievaardigheid, betere informatieverwerking in een rumoerige omgeving, verbetering van het korte termijngeheugen, verminderde impulsiviteit, verminderd onhandig gedrag, verbeterde concentratie, verbeterde sociale vaardigheden.

Ook bij kinderen met autistische spectrum-stoornissen (zoals PDD-NOS) en kinderen met ADHD zijn positieve veranderingen waargenomen na toepassing van de JST.